Aplikačný software

01010110 01111001 01110110 01101111 01101010 00100000 01110011 01101111 01100110 01110100 01110111 01100001 01110010 01100101

Jednou z našich činností je i vývoj software na zákazku. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú vytvoriť nový software takmer pre každú oblasť podnikateľskej činnosti. Načo je dobré zaplatiť si vývoj software:

  • ak ste špecifická organizácia a zatiaľ nejestvuje nič čo by bolo vhodné pre Vás ako užívateľa
  • ak používate starší dnes už zastaralý, nevyhovujúci software a neexistuje možnosť jeho aktualizácie
  • ak nie ste spokojní s ničím čo je dostupné na trhu software
  • ak chcete skĺbiť do jednej aplikácie viacero Vami používaných aplikácii, ktoré ako separátne aplikácie nevedia vzájomne komunikovať
  • ak máte nápad, ktorý ešte nikto nespracoval do elektronickej podoby a sami ho neviete zrealizovať (v takomto prípade sa uzatvára špeciálna zmluva)

Webové stránky

Reklama dnes hýbe svetom a myslíme si, že každý vie aká je reklama drahá. Jednou z foriem ako prezentovať svoju firmu a jej služby alebo výrobky je práve „všemocný“ internet. Prenájom priestoru u poskytovateľov webhostingu dnes už nepredstavuje žiadne veľké finančné čiastky. Ako vždy i tu však rozhoduje forma, vzhľad a obsah. Navrhnúť pútavé a užívateľsky príjemné a prehľadné stránky nemusí byť také ľahké ako sa na prvý pohľad zdá. Preto Vám ponúkame svoje dlhoročné skúsenosti pri vytváraní takýchto stránok. Navyše, oproti bežnej reklame, je na internetových prezentáciach možné podrobne sledovať čo najviac zaujíma návštevníkov Vašich stránok a viesť o tom automatizovanú štatistiku. Na základe tejto štatistiky môžete citlivo a efektívne prispôsobovať obsah a formu Vašich stránok a tým získavať stále viac nových zákazníkov.